Nyskrevet stykke om 8-timersdagen

Kulturnettverket fikk oppdraget med å ta frem en forestilling for markering av 100 års dagen for innføring av 8-timers dagen. Stykket ble produsert og fremført under LOs Representantskapsmøte i april 2019, 1. mai makering i Fredrikstad i 2019, og under tidenes første «Torpetreffet» den 8. juni, samt med som valgkamparrangement samme år.