Uddaspillet

Uddaspillet blir garantert en sterk teateropplevelse, midt i Alv Uddas rike og omkranset av Vadets vakre natur.

Uddaspillet er en viktig satsning for formidling av kunnskap om Haldens og Tistedalens egen historie, formidlet av en av landsdelens viktigste forfattere. Frithjof E. Bye forsket og fordypet seg i lokalhistoriske kilder og har i Udda-trilogien gitt et sterkt og realistisk bilde av livet i Tistedal og omegn på 1680-tallet.
Her er malende beskrivelser av levekår og klasseforskjeller, pussige episoder og dramatiske hendelser av historisk betydning, med levende og detaljerte beretninger om livet og skjebnen til almuens slitere og Fredrikshalds ledende borgere.

Spelet er muliggjort med bistand fra flere, bl.a. LOs Kulturutvalg og Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold. Les mer om stykket her!