Det er mange ulike kilder man kan benytte for å søke om støtte til et kulturprosjekt:

  • Sjekk i ditt nærmiljø om hvilke bedrifter og organer som tradisjonelt støtter ulike kulturtiltak.
  • Din kommune har ofte frie midler til kulturaktiviteter
  • LOs kulturutvalg tildeler hvert år midler til kulturtiltak for fremme av arbeiderbevegelsen, se søknadsskjema og kriterier her – Frist er 31/12 og 30/6 hvert år, med hovedtildeling på søknader som innkommer til 31/12. Ta kontakt med Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold så bistår vi med søknaden og fremmer den ovenfor LOs kultutvalg.
  • AOF Norge forvalter ulike midler og fond til fremme av arbeiderkultur, kontakt AOF Østfold for nærmere informasjon.
  • Gjennom Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold kan man søke midler fra Teateralliansen og Kulturrådet.
  • Gjennom Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold kan man søke midler fra Musikkfondene, se kriterier og frister her.
  • Det er mange fond og legater man kan søke om midler fra, se på legatsiden.no eller søk i legathåndboken.no
  • Se også hvilke tilskuddsordninger det finnes innunder Kulturdepartementet

Dette er kun noen kilder, og ta gjerne kontakt med Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold, og vi kan sette deg i kontakt med tidligere kulturtiltak for å høste erfaringer for produksjon, budsjett og finansiering!