Det er mange ulike kilder man kan benytte for å søke om støtte til et kulturprosjekt:

  • Sjekk i ditt nærmiljø om hvilke bedrifter og organer som tradisjonelt støtter ulike kulturtiltak.
  • Din kommune har ofte frie midler til kulturaktiviteter
  • LOs kulturutvalg tildeler hvert år midler til kulturtiltak for fremme av arbeiderbevegelsen, se søknadsskjema og kriterier her – Frist er 31/12 og 01/6 hvert år, med hovedtildeling på søknader som innkommer til 31/12. Ta kontakt med Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold så bistår vi med søknaden og fremmer den ovenfor LOs kultutvalg.
  • AOF Norge forvalter ulike midler og fond til fremme av arbeiderkultur, kontakt AOF Østfold for nærmere informasjon.
  • Gjennom Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold kan man søke midler fra Kulturrådet.
  • Gjennom Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold kan man søke midler fra Musikkfondene, se kriterier og frister her.
  • Det er mange fond og legater man kan søke om midler fra, søk i legathåndboken.no
  • Se også hvilke tilskuddsordninger det finnes innunder Kulturdepartementet
  • Arbeiderbevegelsens kulturnettverk har laget en oversøkt over helt eller delvis, eller mulige kulturrelaterte støtteordninger for 2023, for senere år kan søknadsfrister endre seg, last ned oversikten her!

Dette er kun noen kilder, og ta gjerne kontakt med Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold, og vi kan sette deg i kontakt med tidligere kulturtiltak for å høste erfaringer for produksjon, budsjett og finansiering!