Arbeiderkultur er hele arbeiderbevegelsens felles ansvar. Gjennom kulturtiltak formidler vi verdier, glede, opplevelser og ideologi. Ja, selve drivkraften for arbeiderbevegelsen. Kulturnettverkets formål er å knytte kulturelle bånd mellom organisasjonene i arbeiderbevegelsen, gjøre kultur til et felleseie, øke engasjementet og sikre at kultur blir en stimulans og drivkraft i den faglige og politiske virksomheten.

Arbeiderbevegelsen i hele Østfold inviteres derfor til å bli medlem av Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, slik av vi sammen kan sørge for at et driftsmessig og samtidig forutsigbart og sterkt Kulturfond blir motoren som formidler og rendyrker både kulturarv og framtidsperspektivet i hele Østfold.

Fra 2015 ble Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold og Arbeidermuseets venner slått sammen til en felles organisasjon. Dette for å bidra til et felles løft for arbeiderbevegelsens historie og kulturarbeide i Østfold.

Visjon

Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold skal stimulere til kulturell, ideologisk og faglig politisk aktivitet for å ivareta arbeiderbevegelsens kulturarv, historie og fremtidsperspektiv.

  • Arbeiderbevegelsen skal framstå som attraktiv, aktiv, nyskapende og spennende kulturbevegelse.
  • Et viktig verktøy i arbeiderbevegelsens regi og tjeneste.
  • Presentere bredden av et moderne arbeiderkultur – engasjement.
  • Et kulturengasjement som sprer glede, opplevelser, idealisme og holdninger.

Kulturnettverkets funksjon

  • Kulturnettverket en katalysator for kultur i arbeiderbevegelsen
  • Et stort nettverk av utøvende og kreative kulturkrefter
  • Et stort nettverk av arbeiderbevegelsens organisasjoner
  • Bringe arbeiderbevegelsens verdier og ideer til folket

Kulturnettverket engasjerer seg årlig i større kulturoppsetninger og aktiviteter her i Østfold, og formidler og tilpasser kultur og kulturinslag til alle typer arrangement i medlemsorganisasjonene.