Seiren følger våre faner

At jorden er en stjerne

Din tanke er fri

Fagforeningsfanen

Barn av regnbuen

Underveis

Imagine

Solidarity forever

De unge slekter

Til ungdommen

Ta hverandre i handa og hold

Frihetens forpost

Internasjonalen