Årsmøtet 2021

Moss By – 300 år!

Årsmøtet 2021

8-timersdagen på seniorturne i valgkampen

Mer enn 60 personer møtte da LO og Pensjonistforbundet inviterte til seniorseminar i Arena Moss. – En nyttig og hyggelig samling, og om dette danner malen for de neste dagene skal vi være veldig fornøyde, konkluderte LO Østfolds Tone Ingesen. Les mer om dette prosjektet her

Dagen ble innledet av LO-leder Grethe Olsen, Moss og omegn, som ønsket velkommen, før vi fikk et kulturelt innslag med  Sunniva Berg og Helge Sveen på scenen. Duoen framførte teaterstykket ”100 år siden åttetimersdagen”, skrevet av Hans Petter Thøgersen og Jens Olav Simensen.

Kulturnettverket har bidratt til at dette stykket ble produsert, og samtidig bidratt med søknader og midler for gjennomføring av denne valgturneen.

Vinner av diktkonkurransen

Gratulerer Janne Aasebø Johnsen! Til diktkonkurransen i Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold fikk vi inn over 70 dikt – det er mange som skriver samfunnet vårt med rødt blekk! Premien på 10 000 kroner ble delt ut til en vinner som skriver for å kjempe mot konkurransesamfunnet – der elever blir utsatt for så mye telling, måling og press for å prestere, at stadig flere faller utfor:

Kulturkveld 1. mai

Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold og LO i Fredrikstad inviterte til en hyggelig kveld på City Scene, 1.mai 2019, der det ble mye sang, dikt og teater, med stor allsangsfaktor. 

  • Det ble servert innhold med en klar rød undertone, som hedrer vår innholdsrike arbeiderkultur. Sang og musikk fikk vi av Alexander Hermannsen, Sunniva Berg, Mannskoret Skiold og Rockekoret NEO+. 
  • Videre fikk vi servert arbeiderlyrikk av Linda Klakken og Jan Lange. 
  • Teaterstykket som ble fremført gikk på temaet: 100 år siden 8-timersdagen. Her medvirket skuespillerne Sunniva Berg og Helge Sveen. Stykket er skrevet av Hans P. Thøgersen og Jens O. Simensen, med originalmusikk av Svein Gundersen.

Kulturnettverket har nå de senere årene skapt en tradisjon for at bevegelsen samles til en festaften på 1. mai, hvor vi i 2017 lanserte CDén Arbeidersanger, for så både ha premiære på teaterstykket om Oscar Torp og forestillingen «Livet glir forbi» i 2018, som samlet over 1000 kamerater i bevegelsen denne dagen i nedre Glomma regionen. I 2019 ble det altså lyrikk og 8-timersdagen i Fredrikstad, og i 2020 arbeider vi for en festaften på 1. mai i Moss under deres byjubileum.