Innkalling til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk

I henhold til vedtektene innkaller styret til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk.

 

Møtetidspunkt: 18. juni kl. 1730

Møtested: Hans Nilsen Hauge senteret, Hans Nilsen Hauges vei 39, 1661 Rolvsøy. 

Før selve årsmøtet inviteres det til omvisning og orientering om museet og senteret for Hans Nilsen Hauges Minne.  Omvisningen starter kl. 1730. Etter omvisning og orientering beregnes selve årsmøtet til å starte kl. 1830.

Dagsorden i henhold til vedtektene.

Representasjon – Organisasjonene skal i henhold til vedtektene være representert på årsmøtet slik:

Organisasjonens medlemstall:                                                             Antall representanter/Stemmer:

Medlemsorganisasjoner med inntil 300 medlemmer                      1 representant.

Medlemsorganisasjoner med 201 – 800 medlemmer                     2 representanter.

Medlemsorganisasjoner med over 800 medlemmer                       3 representanter.

 

NB! Vi ber dere sørge for at representanter blir valgt, og at de får beskjed om møtested og tid!

Forslagsfrist: Eventuelle årsmøteforslag må være styret i hende senest 15. mai. Slike forslag sendes Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk v/Arne Berg, E-post: arne-be5@online.no

Årsmøtesaker med forslag til dagsorden vil bli sendt organisasjonene i god tid før årsmøtet.

 

Med hilsen

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk
                                                                                                         

Anne Marit Godal                                                                             Arne Berg

Styreleder                                                                                           Sekretær

Hva skjer 1. mai?

1.mai er arbeiderbevegelsens viktigste dag for å dele, kjenne på og vise fram våre verdier. Det gjør vi med kultur! Her ser du mange av kulturaktivitetene i Østfold de neste ukene:

 

Se hele programmet her.

 

Nytt styre i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk

Da er Årsmøtet for 2023 gjennomført, og et nytt styre er valgt, klikk her

Årsmøtet ble avholdt ved AOF Østfolds kompetansesenter i Sarpsborg, og hvor årsmøtesakene som ble fremlagt ble enstemmig godkjent. Klikk her for å se de fremlagte sakene.

Av de fremmøtte til det nye styret under årsmøtet, var dette:

 

En bauta og kammerat er borte

En av bautaene i norsk arbeiderbevegelse har gått bort – og ikke minst en stor Østfold-kamerat. Yngve Hågensen døde på Helsehuset Askim 16 juni etter en tids sykdom. Han ville blitt 85 år 13. juli.

Yngve Hågensen ble født i 1938 i Vardø. Han vokste opp på barnehjem i en tid hvor krigen herjet. Etter noen år på barnehjem i Asker, flyttet han 14 år gammel til Halden. Her ble han først engasjert i idretten og han passet alltid på å understreke at det var i Halden-idretten han lærte organisasjonsarbeid.
I 1955 ble Yngve ansatt på Saugbrugs i Halden og han hadde en rekke verv i den lokale fagbevegelse før han i 1969 ble distriktssekretær for LO i Møre og Romsdal. Åtte år senere ble han sekretær i LO sentralt. Han ble leder av LO i 1989 og gikk av i 2001. Rekken av sentrale verv er lang: Arbeiderpartiets sentralstyre (1990-2002) og leder av partiets valgkomite i ti år. Han var styreleder i AOF, både nasjonalt senere i Østfold og ble også valgt inn i flere bedriftsstyrer, blant annet Statoil.

Etter at Yngve gikk av som LO-leder fortsatte han å reise landet rundt for å holde foredrag. I sitt 80. år holdt han rundt 60 foredrag. Budskapet hans var alltid like klart: Velstanden i dette landet har ikke kommet rekende på ei fjøl ,men er bygd stein for stein med sterk medvirkning fra arbeiderbevegelsen.

I fjor opplevde Yngve at hans liv ble teater med tittelen „Fra barnehjemmet til LO-toppen“, produsert av arbeiderbevegelsen i Østfold. Dette var en hyllest til en mann som i hele sitt liv hadde solidaritet som sin fremste verdi. Vi er glade for at vi fikk gitt Yngve denne hyllesten og vi vet at han satte pris på det.

Yngve opplevde veksten i Norge på kroppen, han så hvordan et fattig land med store forskjeller utviklet seg til et velstands-samfunn. Det er vel en av grunnene til at han selv ble en samfunnsbygger av dimensjoner. Et av hans kjennetegn var at han snakket med alle, høy og lav. Han hadde en nærhet til gølvet og han snakket så folk forsto det. Som han sa :“Skal du forstå hvordan folk har det så er første regel å snakke med dem!!

Raushet var en annen av hans sterkeste egenskaper: Han skilte sak og person. Krangel i møtesalen, men etterpå er vi kamerater og tar en øl sammen, sa han. Åpenhet var en annen egenskap: Diskusjoner i bøtterommet var ikke hans stil, han ville ha det på bordet. Han var opptatt av mange saker: Livslang læring, bedriftsdemokratiet, en solidarisk lønnspolitikk, den norske modellen – men først og fremst Arbeid for alle. Det er ikke å ta for hardt i når vi sier at ingen har frontet kampen mot arbeidsledighet som Yngve Hågensen. Som han sa: „Arbeidsledighet er ikke tall og statistikker. Det handler om mennesker, levende mennesker.“

De som kjente Yngve møte en raus, åpen, omsorgsfull og uselvisk person. Han hadde stor politisk innsikt, var opptatt av organisasjonsbygging, men hadde alltid tid til sine medmennesker. Yngve var rett og slett hel ved.

Den norske samfunnet har mistet en samfunnsbygger.
Norsk arbeiderbevegelse har mistet en kjempe.
Hans venner har mistet en god kammerat.
Men størst er tapet for familien, hans barn og barnebarn. Vi føler med dere.

I dag løfter vi fagforeningsfanen for deg.
Den taler et språk vi forstår.
For Frihet, Fred og Samhold.
For ditt storverk gjennom mange år.
Fred med ditt minne, Yngve!

LO Østfold
Østfold Arbeiderparti
AOF i Østfold
Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold