Innspillskonferanse om fremtidig strategi for kulturnettverket

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold  inviterte til innspills konferanse til fremtidig strategi på Glenghuset, med både kultur og god debatt. Leder Kjersti Nythe Nilsen ønsket velkommen, og hvor vi fikk noen nydelige kulturinnslag fra Sunniva Berg og Susanne Arnesen, og med en flott innledning fra Lene Furuli fra organisasjonsavdelingen i LO. Øvrige innledere var Arne berg som fortalte om statusen i for arbeiderkulturen i Østfold, Jens Olav Simensen som reflekterte over hvilke ambisjoner vi kunne ha, og hvor Leder i ØAP, Sindre Martinsen-Evje og Tone Karina Ingesen fra LO Viken Oslo fortalte om viktigheten av arbeiderkulturen for sine organisasjoner.

Deretter ble det gruppearbeid, og plenumsdiskusjoner.

Følg med her, da saken vil bli oppdatert frem mot årsmøtet i 2023!

Se programmet her!

Se diskusjonsspørsmålene her!

Se presentasjonene her!

Se Underlag strategiarbeidet og referat fra konferansen her!