Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold skal stimulere til kulturell, ideologisk og faglig – politisk aktivitet for å ivareta arbeiderbevegelsens kulturarv, historie og fremtidsperspektiv.

Kulturnettverkets ambisjoner:

  • Være den fremste og naturlige produsent og leverandør av arbeiderkultur i Østfold, og nasjonalt ved behov.
  • Være en attraktiv organisasjon å være medlem i for arbeiderbevegelsens øvrige organisasjoner.
  • Arbeide for at kultur skal være en viktig og etterspurt formidlingskanal for
    arbeiderbevegelsens verdier og målsettinger.
  • Vi skal utvikle kultur som et virkemiddel for å nå arbeiderbevegelsens mål.

Kulturnettverket utvikler store teateroppsetninger, som Oscar Torp og Yngve Hågensen, og mindre oppsetninger, som 8 timers dagen og Hvorfor være organisert. Kulturnettverket utvikler kulturpakker tilpasset det enkelte arrangement, som jubileer, landsmøter, årsmøter, konferansen og andre arrangement.