Fra Barnehjemmet til LO toppen er til nå den største satsingen til Kulturnettverket. Det ble 10 forestillinger vist på 8 forskjellige steder i Viken Oslo, og ble sett av godt over 3.000 publikum.

Yngve Hågensen – fra barnehjemmet til LO toppen

Den 3. februar 2020 ble produsentgruppen YNGVE stiftet med syv organisasjoner innen arbeiderbevegelsen i Østfold. Disse var Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk Østfold (AKN), LO Halden, LO Indre Østfold, LO Oslo Viken, AOF Østfold, Fellesforbundet Saugbruks og Østfold Arbeiderparti. Kort tid etter ble også Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus en del av produsentgruppen. Produsentgruppen ble etablert som et økonomisk og juridisk forpliktende samarbeidsprosjekt under organisasjonsnummeret til AKN.

Så kom pandemien til Norge i mars 2020, og forestillingen gikk inn i en usikker fase. Produksjonen søkte i første omgang å flytte premieren fra februar 2021 til september samme høst. Men flere usikkerhets-momenter gjorde at det mest realistiske var å utsette hele produksjonen med ett år. Ny premiere ble planlagt til 28. januar 2022. Da Norge på nytt stengte ned desember 2021 ble produksjonen i første omgang utsatt på ubestemt tid. På nyåret 2022 ble ny spilleperiode lagt 17. – 29. september samme høst.

På grunn av utsatt premiere ble det nødvendig med justeringer på rollelisten. Anette Hoff kom inn som Gro og de lokale rollene i front var: Alexander Hermansen, Sunniva Berg, Terje Brevik, Frank Skovrand og Dag Sørlie. Lørdag 17. september ble premieren i Halden, denne gangen på Fredrikshald Teater på grunn av tilgjengelighet på lokaler. (En kuriositet var at Yngve var på sitt første fagforeningsmøte på dette stedet)

Godt over 3.000 så forestillingen som ble vist på 8 forskjellige steder i Viken Oslo området, med til sammen 10 forestillinger.

Det lages nå en dokumentasjon etter Yngve prosjektet, som vil bestå av utdrag fra forestillingen og intervjuer.

Les mer på skuespillets offisielle hjemmeside her!

Hold deg oppdatert på Facebook her!

Produsenter for forestillingen er: Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, LO Viken Oslo, LO Halden, Østfold Arbeiderparti, LO Indre Østfold, AOF Østfold og Fellesforbundet avd Saugbruks og Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus.