Borgen Sangkor er et av Østfolds største blanda kor med over 40 aktive medlemmer.

Koret ble stiftet i 1990 som et resultat av sammenslåingen av Arbeidernes Mannskor Borgen ( stiftet i 1935), og Borgen Damekor (stiftet i 1945).

Koret har i gjennom årene hatt et variert repertoar og opptrådt ved ulike arrangementer i egen og andres regi. Bland annet stiller Borgen sangkor opp på 1 mai og 17 mai arrangementer.

Dirigent: Sunniva Berg

Pianist: Andrè Kristoffersen