Innkalling til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold
Onsdag 9. juni 2021 kl. 18.00

Grunnet Covid-19, og ut fra vurderingen av situasjonen har styret konkludert med at årsmøtet avholdes på TEAMS. Vi ber derfor om at de delegater som skal delta på årsmøtet sender sin e-post innen 04/06 til inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no. Dette for å få link til møtet og avklare behov for opplæring.

Møtetidspunkt: Onsdag 9. juni 2021 kl. 18.00
Møtested: TEAMS

Du vil kunne laste ned Årsmøtepapirene her når de er klargjort. Innkallingen kan du laste ned her!

Styrets forslag til Dagsorden:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsmelding 2020
3. Årsregnskap 2020
4. Innkomne forslag
a. Fremtidig medlemsstruktur, Se høringsnotat her!
5. Rammeplan 2021/2022
6. Valg
7. Avslutning.