STØTTE TIL KULTURTILTAK – 2022

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.
Kulturutvalget kan legge kulturpolitiske prioriteringer til grunn for den enkelte søknadsrunde, gjennom å kunngjøre dette i utlysningen.
Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Utlysning skjer i september med søknadsfrist 31.12 og i april med søknadsfrist 30.06.

Se nærmere om ulike tilskuddsordninger her!

Se nærmere informasjon om tilskuddsordningen under LOs hjemmesider her!