Innkalling til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold
Torsdag 22. juni 2023 kl. 18.00

Vi ber samtidig om at at de delegater som skal delta på årsmøtet, men ikke kan delta fysisk, sender sin e-post innen 09/06 til Sekretariatet hos AOF Østfold v/ostfold@aof.no. Dette for å få link til møtet dersom en ikke kan delta gjennom fysisk oppmøte.

Møtetidspunkt: Torsdag 22. juni 2023 kl. 18.00
Møtested: AOF Østfolds lokaler, Kulåsgt. 17, 1721 Sarpsborg

Du vil kunne laste ned Årsmøtepapirene her når de er klargjort.

Styrets forslag til Dagsorden:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsmelding 2022
3. Årsregnskap 2022
4. Innkomne forslag, se vedlegg
6. Rammeplan 2023/2024
6. Valg
7. Avslutning.

Forslagsfrist: Eventuelle årsmøteforslag må være styret i hende senest 22/5-2023. Slike forslag sendes Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, v/Christian Skyum, E-post: christian.skyum@aof.no .

Årsmøtesaker med forslag til dagsorden vil være tilgjengelig ved AOFs kontorer i Sarpsborg og Fredrikstad fra 09/6-2023. De som ønsker papirene tilsendt pr. e-post, melder ifra om dette til ostfold@aof.no . Årsmøtepapirer kan ellers lastes ned på www.akultur.no ved å følge denne linken, klikk her for Årsmøte sakene 2023!

Representasjon – Organisasjonene skal i henhold til vedtektene være representert på årsmøtet slik:

Organisasjonens medlemstall:                                      Antall representanter/Stemmer:

Medlemsorganisasjoner med inntil 300 medlemmer      1 representant.

Medlemsorganisasjoner med 301 – 800 medlemmer     2 representanter.

Medlemsorganisasjoner med over 800 medlemmer       3 representanter.

NB: Ber dere varsle de som skal representere dere om møtested og tidspunkt.