Innkalling til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold
Onsdag 15. juni 2022 kl. 18.00

Vi ber samtidig om at at de delegater som skal delta på årsmøtet, men ikke kan delta fysisk, sender sin e-post innen 04/06 til inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no. Dette for å få link til møtet dersom en ikke kan delta gjennom fysisk oppmøte.

Møtetidspunkt: Onsdag 15. juni 2022 kl. 18.00
Møtested: Strandgata 9, Sarpsborg

Du vil kunne laste ned Årsmøtepapirene her når de er klargjort.

Styrets forslag til Dagsorden:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsmelding 2021
3. Årsregnskap 2021
4. Innkomne forslag
6. Rammeplan 2022/2023
6. Valg
7. Avslutning.

Forslagsfrist: Eventuelle årsmøteforslag må være styret i hende senest 1/6-2022. Slike forslag sendes Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, v/Inger Christin Torp, E-post: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no .

Årsmøtesaker med forslag til dagsorden vil være tilgjengelig ved AOFs kontorer i Sarpsborg og Fredrikstad fra 13/6-2021. De som ønsker papirene tilsendt pr. e-post, melder ifra om dette til inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no . Årsmøtepapirer kan ellers lastes ned på www.akultur.no fra 13.06.

Representasjon – Organisasjonene skal i henhold til vedtektene være representert på årsmøtet slik:

Organisasjonens medlemstall:                                      Antall representanter/Stemmer:

Personlige medlemmer                                                 1 representant

1             – 200 medlemmer                                           2 representant

201        – 500 medlemmer                                           3 representanter

Over 500 medlemmer                                                    4 representanter

NB: Ber dere varsle de som skal representere dere om møtested og tidspunkt.