Innkalling til årsmøte i Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold
Torsdag 24. september 2020 kl. 18.00

Grunnet Covid-19, er årsmøtet utsatt utover fristene i våre vedtekter. Ut fra vurderingen av situasjonen har styret konkludert med at det vil være forslag med å avholde et ordinært årsmøte på angitt dato. Gjeldende retningslinjer for møter fra folkehelseinstituttet vil være førende. Vi ber derfor om at de delegater som skal delta på årsmøtet sender sin e-post innen 11/9, samt oppgi om en ønsker å delta via TEAMS (Dette for å få link til møtet og avklare behov for opplæring).

Møtetidspunkt: Torsdag 24. september 2020 kl. 18.00
Møtested: Mitt hotell, Raadhusgata 3, 1531 Moss

Last ned Årsmøtepapirene her!

Styrets forslag til Dagsorden:

  1. Åpning og konstituering.
  2. Årsmelding 2020
  3. Årsregnskap 2020
  4. Innkomne forslag
  5. Rammeplan 2020/2021
  6. Valg
  7. Avslutning.

Vi har skiftet møtested grunnet forestilling i forbindelse med arbeiderbevegelsens gave til Moss byjubileum. For billetter kontakt: LO i Moss v/grete.olsen@outlook.com.